Over InPublic

en waar gaan we voor

InPublic is een jong Nederlands initiatief voor parkeerbeheer en toezicht op de openbare weg en in het publieke domein.
De initiatiefnemers van InPublic zijn al meer dan 25 jaar actief op de Nederlandse parkeermarkt.
Onze opdrachtgevers zijn onder andere lokale overheden. Voor hen verzorgen we de beste dienstverlening. Met de beste mensen. De beste systemen. En de beste processen.

Onze naam zegt waar we toegevoegde waarde bieden: in het publieke domein.
Onze mensen zijn attent, zorgvuldig, deskundig en flexibel. Ze helpen passanten, winkelend publiek, parkeerders en anderen bij vragen. Ze controleren, ze houden toezicht en ze bekeuren waar nodig.
Onze overtuiging en missie is om met onze dienstverlening bij te dragen aan een sterkere reputatie van de gemeenten waarvoor we werken. Dienstverlening in de publieke ruimte kan anders en vriendelijker. Daarom zijn we InPublic gestart.

Ambitie

en hoe maken we het verschil voor u

Wij zijn parkeerdienstverlener en toezichthouder. En we zijn ambitieus. Wij maken het verschil met vernieuwende én passende oplossingen. Wij bieden opdrachtgevers, bewoners en bezoekers meer kwaliteit en een betere ervaring.
Dienstverlening die mensen positief verrast. Die ze eigenlijk niet gewend zijn. En al helemaal niet in de openbare ruimte.

InPublic concurreert op basis van aantoonbare toegevoegde waarde: een combinatie van de beste mensen, de beste systemen en de beste processen.

Onze mensen zijn Top of Class medewerkers: deskundig en servicegericht. Ambachtslieden die elke dag, elk uur en elke minuut bezig zijn om goed werk te leveren en anderen van dienst te zijn. We investeren continu in scholing via onze InPublic Academy om onszelf voortdurend te laten groeien, zowel als mens als vakinhoudelijk.

Onze systemen en onze processen zijn de beste in de markt. Waarom? We combineren meer dan 25 jaar ervaring in dienstverlening en parkeren met de voordelen van een nieuw bedrijf. We hebben geen erfenis van oude denkwijzen of ingesleten begrippen of ballast van investeringen die nog moeten worden terugverdiend. We hebben de systemen en processen van InPublic opgezet vanuit de wensen en behoeften van opdrachtgevers en burgers en de voorschriften die gelden.

"Heb je de juiste mentaliteit? Solliciteer dan direct."

Wij zoeken jou!

Kernwaarden

en wat is onze cultuur

Onze kernwaarden zijn leidend in ons handelen en bepalen hoe onze opdrachtgevers InPublic elke dag ervaren. De mensen van InPublic delen dezelfde instelling en onderschrijven de kernwaarden.

Dienstverlenend en flexibel

Wij stellen ons ten dienste aan het succes van onze klant. Dienstverlening kan altijd beter!

Samenwerking

Wij zijn behulpzaam voor, aanspreekbaar door en loyaal aan elkaar en onze relaties.

Rentmeesterschap

Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Wij zijn aanspreekbaar. Wij kiezen voor de lange termijn.

Fair

Wij handelen in vertrouwen, oprecht en transparant, want eerlijk duurt het langst.

Afspraak is afspraak. Bij InPublic treden wij op namens onze opdrachtgevers. Wij zijn dienstverleners, handhavers, ogen en oren van lokale overheden. Wij kunnen in positieve zin het verschil maken. Daarom is het onze instelling om attenter, zorgvuldiger en effectiever te werken dan enig andere dienstverlener in onze markt.