Disclaimer


Privacy Statement

U kunt de website van InPublic bezoeken zonder dat u zich kenbaar hoeft te maken of zonder informatie over uzelf te verschaffen. In een aantal gevallen zullen wij, om u van dienst te kunnen zijn, vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u besluit uw gegevens naar InPublic te zenden, geeft u InPublic daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken ten behoeve van uw sollicitatie, contactverzoek, informatieaanvraag en/of dienstenaanvraag.


Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Binnen de grenzen van de vigerende wettelijke bepalingen en gedragsregels kan InPublic verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is.


Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres anoniem vastgelegd en alleen voor statistische doeleinden gebruikt. InPublic gaat vertrouwelijk om met de gegevens.

InPublic gebruikt Google Analytics en cookies om uw gebruik van de websites van InPublic te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen optimaliseren. Om integratie met social media op onze website mogelijk te maken worden tevens cookies gebruikt van onder andere Facebook, Twitter en LinkedIn. Indien u het gebruik van cookies ongewenst vindt, dient u in uw browser het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u besluit het gebruik van cookies geactiveerd te laten, gaat u nadrukkelijk akkoord met het gebruik daarvan. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten mogelijk beperken.


Copyright

De inhoud van onze website, waaronder doch niet uitsluitend,  alle teksten, logo's, beeldmerken, grafische elementen, foto’s, (web)formulieren, publicaties, audio- en videoclips en software is eigendom van InPublic, dan wel haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De content (in de breedste zin van het woord) op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze content mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van daartoe bevoegde personen binnen InPublic, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, druk, microfilm, social mediakanalen of op welke wijze dan ook.

De informatie op onze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. InPublic streeft er naar de informatie op deze website correct en actueel te houden. Aan de inhoud daarvan kan geen enkel recht worden ontleend. InPublic aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website(s) (inclusief door derden onderhouden websites waarop via de website van InPublic toegang wordt geboden) en de daarop verstrekte informatie. Op onze diensten en de inhoud van deze tekst is Nederlandse wetgeving van toepassing.


Wijzigingen

De inhoud van onze website en diensten zijn constant aan veranderingen onderhevig. Als bezoeker van onze website adviseert InPublic u om de disclaimer op de website regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele privacy beleid.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u mailen naar info@inpublic-nederland.nl of schrijven naar InPublic, Boezembocht 19, 3034 KA Rotterdam.